Baker Tilly TPA

Claudia Stanciu-Stănciulescu

Consultant fiscal | Economist | Evaluator| Partener

  • Membră a Camerei Consultanţilor Fiscali din România (CCFR) 

  • Membră a Corpului Expertilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) 

  • Membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă (UNPIR)

  • Membră a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor (ANEVAR)

  • Lector universitar si Autor

Claudia coordonează departamentul de taxe dar şi proiecte complexe de revizuire contabilă şi fiscală. De asemenea gestioneaza un portofoliu de clienţi de contabilitate şi coordoneză echipele participante la diverse proiecte de fuziuni şi divizări, industria sa de specialitate principală fiind energia regenerabila şi domeniul imobiliar. Este coautoarea raportului „Energia eoliană şi alte resurse regenerabile în Romania” precum şi a altor articole din diverse  publicaţii pe tema energiei regenerabile şi a altor subiecte cu teme fiscale.

Curriculum vitae Claudia Stanciu-Stănciulescu


+40 21 310 06-69
+40 21 310 06-68