Baker Tilly TPA

Raportare managerială

Raportare managerială / Managerial Reporting - Servicii de contabilitate TPA România

Contabilitate de gestiune. Întocmim bugetele de venituri și cheltuieli și intocmim contabilitatea de gestiune (inclusiv analize comparative ȋntre rezultatele planificate conform bugetului și cele efectiv realizate);  de asemenea, pregatim prognoze și alte rapoarte solicitate de catre conducere sau de catre acționari

Servicii de contabilitate TPA România