Aprobarea modelului și conținutului formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte”

23. noiembrie 2017

Prin publicarea Ordonanței de Urgență nr. 42/2017 din data de 9 iunie 2017, a fost introdusă obligația de pregătire a Raportului pentru fiecare țară în parte pentru grupurile de întreprinderi multinaționale ce au un venit consolidat total mai mare de 750 milioane Euro. Obligația depunerii acestui raport revine societăților-mamă finale sau entităților raportoare desemnate ale grupurilor de întreprinderi multinaționale care își au rezidența fiscală în România.

În acest context, în data de 14 noiembrie 2017, a intrat în vigoare Ordinul 3049/2017 ce include modelul și conținutul Raportului pentru fiecare țară în parte.

Obligații de depunere

Acest raport trebuie întocmit pentru anul fiscal al grupului de întreprinderi multinaționale care începe după 1 ianuarie 2016.

În ceea ce privește termenul de depunere al Raportului pentru fiecare țară în parte, acesta trebuie transmis în maxim 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare al grupului de întreprinderi multinaționale.

Conținutul raportului

Raportul trebuie să conțină o prezentare generală a alocării veniturilor, impozitelor și a activităților economice (i.e capitalul social declarat, profitul nedistribuit, număr de salariați, imobilizări corporale etc) pentru fiecare juridicție fiscală, dar și lista tuturor entităților constitutive ale cu grupului cu prezentarea principalei (principalelor) activități desfășurate de către acestea.

Obligații de notificare a contribuabililor

În situația în care o societate din România nu are calitatea de societate-mamă finală sau de entitate raportoare desemnată, fiind însă parte a unui grup de întreprinderi multinaționale, potrivit Ordinului cu nr. 3049/2017, aceasta are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la calitatea sa și cu privire la identitatea și rezidența fiscală a entității raportoare. Notificarea se completează în baza modelului inclus in Anexa 3 a Ordinului și se depune până cel târziu în ultima zi a anului fiscal de raportare al grupului, dar nu mai târziu de termenul limită de depunere al declarației fiscale privind impozitul pe profit.

Sursa: Ordinul 3049/2017 privind aprobarea modelului și conținutului formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte”, publicată în Monitorul Oficial nr. 894 din 14 noiembrie 2017

tax_alert_preturi_de_transfer_21.11.2017_ro.pdf