Legea prevenirii săvârșirii de contravenții

5. februarie 2018

Pe 17 ianuarie 2018 va intra în vigoare Legea prevenirii („Legea”). Scopul Legii este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii.
În scopul aplicării Legii, toate autoritățile/instituțiile publice cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor au obligația, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, ca, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Legii, să elaboreze și să difuzeze materiale documentare și ghiduri și să aloce pe pagina de internet secțiuni special dedicate informării publice privind:

  • legislația în vigoare referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor;
  • drepturile și obligațiile acestor autorități/instituții publice în desfășurarea activităților de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și drepturile și obligațiile persoanelor care sunt supuse acestor activități;
  • indicarea, distinct, a faptelor contravenționale pentru care autoritatea/instituția publică are competențe de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și a sancțiunilor și/sau a altor măsuri aplicabile.

Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții de coordonare la nivel național a domeniului mediul de afaceri are obligația ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii, de a dezvolta și opera un portal dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse în vederea informării în ceea ce privește aspectele prevăzute mai sus.

Sursa:Legea prevenirii nr. 270/2017, publicatăîn Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1037 din data de 28 decembrie

Persoană de contact