Modificarea Legii privind parteneriatul public-privat

5. februarie 2018

Conform noilor modificări aduse Legii privind parteneriatul public-privat („Legea”), parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea unui bun sau, după caz, realizarea unor lucrări de intervenție și/sau extindere a unui bun sau a unor bunuri care vor aparține patrimoniului partenerului public, destinate prestării unui serviciu public și/sau operării unui serviciu public.
În pregătirea parteneriatului public-privat, este necesar să se parcurgă, în plus faţă de etapele reglementate în forma iniţială a Legii, următoarele etape:

  • aprobarea, de către ordonatorii principali de credite, pentru proiecte ale administraţiei publice centrale sau, după caz, de către autorităţile deliberative, pentru proiecte ale administraţiei publice locale, a studiului de fundamentare realizat în baza prevederilor Legii;
  • parcurgerea etapelor procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;
  • transmiterea de către partenerul public a formei finale, care urmează a fi semnată, a proiectului de contract de parteneriat public-privat către Institutul Naţional de Statistică, în vederea analizării acestuia din perspectiva metodologiei Uniunii Europene; INS poate solicita opinia Eurostat.
  • închiderea financiară a proiectului.

Începând cu 26 februarie 2018 partenerul public poate fi sancţionat cu amendă pentru nerespectarea dispozițiilor care guvernează etapele care ar trebui sa fie parcurse.

Sursa: Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1037 din data de 28 decembrie

Persoană de contact