Modificări și clarificări aduse mecanismului privind plata defalcată a TVA

5. februarie 2018

În 28 decembrie 2017, Legea nr. 275/2017 (“Legea”) pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA a fost publicată în Monitorul Oficial.
Legea aduce o serie de modificări și clarificări asupra mecanismului privind plata defalcată a TVA, prezentate succint mai jos:

1. Entitățile obligate să aplice mecanismul privind plata defalcată a TVA
Următoarele entități înregistrate în scopuri de TVA trebuie să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont bancar dedicat colectării și plății TVA:
a) cele care la sfârșitul anului 2017 au înregistrat obligații fiscale restante reprezentând TVA de peste i) 15.000 lei, în cazul contribuabililor mari, ii) de peste 10.000 lei, în cazul contribuabililor mijlocii și de peste 5.000 lei pentru ceilalți contribuabili, care nu au fost plătite până la 31 ianuarie 2018 – aceste entități aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA de la 1 martie 2018;
b) cele care înregistrează obligații fiscale privind TVA de la 1 ianuarie 2018, restante de peste 60 de zile (pragurile menționate mai sus rămân valabile) – aceste entități aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA începând cu prima zi a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de zile;
c) cele care se află în insolvență:
i) la 31 decembrie 2017 – aceste entități aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA de la 1 martie 2018;
ii) dupa 31 decembrie 2017 – aceste entități trebuie să notifice autoritățile fiscale despre această situație până la data de 1 a lunii următoare celei în care au intrat în insolvență, urmând să aplice mecanismul privind plata defalcată a TVA începând cu ziua următoare celei în care sunt înregistrate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.[1]
Entitățile care nu depun notificarea aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA începând cu prima zi a lunii următoare celei în care organul fiscal constată că se află în insolvență și nu au depus notificarea.
Alte entități înregistrate în scopuri de TVA pot opta să aplice mecanismul privind plata defalcată a TVA, notificând în scris autoritățile fiscale (procedând astfel, beneficiază de o reducere de 5% a impozitului pe profit/impozitului pe veniturile micro-întreprinderilor aferent perioadei în care aplică mecanismul) – aceste entități aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA începând cu ziua următoare celei în care sunt înregistrate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.[1]

2. Mecanismul plăților defalcate
Plăți defalcate vor fi efectuate în următoarele cazuri:

 • Dacă beneficiarul nu aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA, dar furnizorul aplică acest mecanism – TVA trebuie plătită din contul curent al beneficiarului în contul de TVA al furnizorului;
 • Dacă beneficiarul aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA, dar furnizorul nu aplică acest mecanism – TVA trebuie plătită din contul de TVA al beneficiarului în contul curent al furnizorului;
 • Dacă atât beneficiarul, cât și furnizorul aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA – TVA trebuie plătită din contul de TVA al beneficiarului în contul de TVA al furnizorului.

Următoarele categorii de persoane impozabile nu sunt obligate să efectueze plăți defalcate:
Instituțiile publice neînrolate în sistemul privind plata defalcată a TVA;

 • Persoanele fizice neînregistrate în scopuri de TVA;
 • Persoanele nestabilite în România din punct de vedere al TVA și neînregistrate în scopuri de TVA.

Mecanismul plăților defalcate de TVA nu se aplică dacă:

 • Plata este efectuată direct de beneficiar către furnizor/prestator;
 • Plata este efectuată în natură;
 • Plata este efectuată prin compensare;
 • Plata este efectuată în numerar sau prin utilizarea unui card bancar sau a substitutelor de numerar;
 • Plata este efectuată cu sume disponibile printr-un cont de garanții, cont escrow, sau un cont similar;
 • Finanțarea este acordată de instituțiile de credit sau instituțiile financiare nebancare prin preluarea creanțelor.

3. Transferul în contul de TVA
Entitățile care aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA trebuie să transfere următoarele sume din contul curent în contul de

 • TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare:
 • TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;
 • TVA aferentă încasărilor de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA (care nu au facut plata în contul de TVA al furnizorului);
 • TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de la care furnizorul aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA;
 • TVA aferentă facturilor emise anterior datei de la care furnizorul aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA, achitate după această dată și încasate într-un alt cont;
 • Diferența dintre TVA colectată și TVA deductibilă aferentă tranzacțiilor în numerar efectuate într-o zi.

4. Sancțiuni
În cazulplății eronate a TVA, care nu este corectată în 30 de zile de la efectuare (sau dacă furnizorul nu transferă această sumă în contul propriu de TVA în același termen), o penalitate de 0,06% / pe zi din suma reprezentând TVA se aplică plătitorului.

5. Ieșirea din mecanismul privind plata defalcată a TVA
Contribuabilii pot ieși din mecanismul privind plata defalcată a TVA în următoarele situații:

 • cei care la 31 decembrie 2017 sau începând cu 1 ianuarie 2018 au înregistrat obligații restante de TVA peste pragurile menționate anterior – după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu mai înregistrează obligații fiscale restante, dacă nu se află în insolvență;
 • cei care se află în insolvență – după ieșirea din insolvență, daca nu înregistrează obligații restante de TVA peste pragurile menționate anterior;
 • cei care au optat pentru aplicareamecanismul privind plata defalcată a TVA – la sfârșitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au fost înscriși în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

Sursă: Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul Oficial nr. 1036 în 28 decembrie 2017.

[1]Înregistrarea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se efectuează în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

Persoană de contact