O nouă obligație privind apărarea împotriva incendiilor

1. februarie 2018

Conform noilor modificări aduse Legii privind apărarea împotriva incendiilor („Legea”), beneficiarii construcțiilor și amenajărilor pentru care este obligatorie autorizarea securității la incendiu de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență („ISU”), dar care au fost puse în funcțiune fără a fi autorizate, au obligația să amplaseze panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective.

De asemenea, Legea prevede că panourile trebuie să fie tipărite cu litere majuscule, având dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roșie pe fundal alb și să conțină următoarea notificare: „Acest spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu”.

Noua obligație se aplică începând cu 21 ianuarie 2018 și vizează construcțiile pentru care este obligatorie autorizarea de către ISU, având următoarele destinații:

– clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de comerț, precum baruri, restaurante, centre comerciale, magazine și hipermagazine;
– clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de cultură, precum teatre, cinematografe, săli de spectacole;
– clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de turism, precum hoteluri, vile turistice, cabane, pensiuni sau apartamente închiriate în regim hotelier.

Neamplasarea panourilor de înștiințare având caracteristicile indicate în Lege constituie contravenție, iar beneficiarii construcțiilor vizate pot fi sancţionați cu amendă de la 2.501 lei la 5.000 lei.

Pentru informații suplimentare referitoare la cele de mai sus și la procedura de obținere a autorizației de securitate la incendiu, ne puteti contacta pe site-ul http://www.tpa-group.ro sau la adresa de
e-mail office@tpa-group.ro.

Sursa: Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 49 din 18 ianuarie 2018

Persoană de contact