Un nou succes pentru SAPE într-un arbitraj internațional derivat din privatizarea Electrica Moldova

21. februarie 2017

Avocații SCA Zamfirescu Racoți & Partners (ZRP) asistați de TPA România, în calitate de experți financiari, au obținut o nouă hotărâre arbitrală finală în fața ICC Paris prin care a fost admisă în parte cererea reconvențională formulată de Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (”SAPE”) împotriva E.ON România S.R.L. (E.ON), aceasta din urmă fiind obligată la plata sumei de 4.070.948 RON plus dobândă către SAPE, drept compensație pentru încălcarea drepturilor acționarului minoritar privind distribuirea de dividende.

Disputa născută din și în legătură cu contractul de privatizare a Electrica Moldova a privit, pe de o parte, acțiunea formulată pe cale principală de către E.ON având drept obiect lămurirea efectelor derivate din exercitarea opțiunii de vânzare (Opțiunea Call) de către E.ON și, pe de altă parte, cererea reconvențională prin care SAPE a solicitat angajarea răspunderii contractuale a acționarului majoritar urmare a  nedistribuirii de dividende în toată perioada cât SAPE a fost acționar, deși rezultatele financiare ale societății privatizate permiteau acest lucru.

Echipa de avocați, coordonată de Dr. Cosmin Vasile, avocat asociat coordonator, a fost compusă din Alina Tugearu, avocat asociat, Cosmin Cojocaru, avocat colaborator coordonator și Violeta Saranciuc, avocat colaborator senior. Echipa de experți financiari a fost compusă din Cristina Petrescu, Audit & Advisory Partner (coordonatorul echipei) și Bogdan Acatrinei, Senior Manager.

”Cred că nu greșesc afirmând că problema refuzului acționarului majoritar de a dispune distribuirea de dividende în detrimentul acționarului minoritar reprezintă problema eternă și cel mai des întâlnită în materie de drept societar. Împrejurarea că în speța în discuție această chestiune s-a născut în cadrul unui contract de privatizare și în domeniul energetic nu face decât să ridice probleme suplimentare de drept și de fapt. Soluția dată de un arbitru străin reprezintă răspunsul principial corect și, pe de altă parte, un semnal puternic pentru instanțele române confruntate în mii de cazuri cu aceeași problemă de drept” a declarat Cosmin Vasile, Zamfirescu Racoţi & Partners.

”Analiza noastră a fost concentrată pe lămurirea, din punct de vedere economic, a rezultatelor financiare ale societății privatizate și a modalității de utilizare a acestor rezultate în perioada relevantă, considerând atât circumstanțele specifice ale societății, cât și politica de dividende adoptată la nivelul grupului din care face parte societatea. Ne bucurăm că am putut asista Arbitrul Unic în înțelegerea laturii economico-financiare a disputei”, a adăugat Cristina Petrescu, TPA Romania.

 

Persoană de contact