A fost aprobată procedura de acordare a bonificațiilor în legătură cu depunerea declarației unice

4. iulie 2019

Autoritățile fiscale au aprobat procedura de acordare a bonificațiilor pentru contribuabilii care au depus declarația unică prin spațiul privat al ANAF și au achitat cu anticipație obligațiile fiscale aferente veniturilor declarate în anul 2018. Bonificația este acordată din oficiu și reprezintă 5% din valoarea veniturilor declarate și plătite de contribuabili anterior datei 15 de decembrie 2018.

De asemenea, se prevede că acei contribuabili care au achitat integral obligațiile fiscale, fără a deduce sumele corespunzătoare bonificațiilor, pot solicita restituirea sumelor plătite suplimentar prin depunerea unei cereri la autoritatea competentă.

Sursa: Ordinul președintelui ANAF cu nr. 1369/2019 pentru aprobarea procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică.

Tax & Legal Newsletter iunie 2019
Persoană de contact