A fost promulgatã legea privind punerea în aplicare a GDPR

30. iulie 2018

În virtutea dreptului acordat statelor membre de a adopta şi implementa mãsuri suplimentare faţã de Regulament, în data de 17 iulie 2018, Preşedintele României a promulgat Legea nr. 190/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal.

Sunt astfel introduse o serie de prevederi, cele mai importante dintre acestea referindu-se la: prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice sau a datelor privind sãnãtatea; prelucrarea unui numãr de identificare naţional; şi prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relaţiilor de muncã.

Legea permite monitorizarea angajaţilor prin mijloace de comunicaţii electronice şi/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncã în scopul realizãrii intereselor legitime urmãrite de angajator, însã numai dacã:

• interesele legitime urmãrite de angajator sunt temeinic justificate şi prevaleazã asupra intereselor sau drepturilor şi libertãţilor persoanelor vizate;
• angajatorul a realizat informarea prealabilã obligatorie, completã şi în mod explicit a angajaţilor;
• angajatorul a consultat sindicatul sau, dupã caz, reprezentanţii angajaţilor înainte de introducerea sistemelor de monitorizare;
• alte forme şi modalitãţi mai puţin intruzive pentru atingerea scopului urmãrit de angajator nu şi-au dovedit anterior eficienţa;
• durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporţionalã cu scopul prelucrãrii, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres regelementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

Legea va intra în vigoare la data de 31 iulie 2018.

Sursa: Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicatã în Monitorul Oficial, nr. 651 din 26 iulie 2018.

Persoană de contact