Actualizarea procedurii privind acordarea eșalonării la plată

6. august 2019

Începând cu 22 iulie 2019, anexele privind conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată, respectiv procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată prevăzute în Ordinul nr. 90 / 2016 au fost modificate și completate în vederea reglementării anumitor aspecte, printre care enumerăm:

  • Modelul cererii și actualizarea documentelor justificative anexate acesteia;
  • Actualizarea obiectului înlesnirilor la plată;
  • Actualizarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată;
  • Stabilirea termenelor aferente procedurii de eșalonare la plată;
  • Actualizarea regulilor speciale referitoare la punerea în aplicare a suspendării executării unui act administrativ fiscal etc.

Astfel, amintim câteva dintre înlesnirile la plata obligațiilor fiscale:

  • eșalonarea la plată, la cererea debitorului, a obligațiilor fiscale;
  • amânarea la plată, integral sau în limita unui procent, a penalităților de întârziere, a dobânzilor, respectiv a majorărilor de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării până la data finalizării eșalonării la plată.

Sursa: Ordinul nr. 1960 / 2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 „Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia” și a anexei nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central” la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 22 iulie 2019

Tax & Legal Newsletter _ iulie 2019 - RO
Persoană de contact