Curtea Europeană de Justiție a decis că TVA aferentă unor achiziții efectuate într-o perioadă supusă inspecției fiscale poate fi dedusă

6. iulie 2018

Societatea Zabrus Siret SRL din România a fost supusă unei inspecții fiscale în materie de TVA pentru perioada mai – noiembrie 2014. După finalizarea acestei inspecții, societatea a solicitat rambursarea următoarelor sume:

  • O sumă înregistrată ca urmare a unei corecții a decontului de TVA aferent unei luni verificate;
  • O a doua sumă înregistrată ca urmare a unor corecții efectuate în 2015 cu privire la tranzacții desfășurate în 2014, pentru care societatea a identificat documentele justificative după finalizarea inspecției fiscale menționate.

Societatea a fost supusă unei noi inspecții fiscale, în urma căreia autoritățile fiscale române au refuzat să ramburseze cele două sume pe considerentul că acestea se referă la tranzacții desfășurate într-o perioadă fiscală care a fost deja verificată.

Curtea a hotărât că, în cazul în care dreptul de deducere este exercitat (prin corecție) în cadrul termenului de prescripție, acesta nu poate fi refuzat pentru simplul motiv că aceste corecții se referă la o perioadă care a făcut deja obiectul unei inspecții fiscale.

Sursa: Hotărârea CJUE în cazul C-81/17 – Zabrus Siret SRL împotriva Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

Tax & Legal Newsletter Iunie 2018_RO-rev 1
Persoană de contact