Fonduri Structurale și de Investiții 2014 – 2020Ce sunt Fondurile Structurale și de Investiții? 

Fondurile Structurale și de Investiții sunt instrumentele financiare ale Uniunii Europene pentru implementarea Politicii de Coeziune și a Politicii Agricole Comune, într-o manieră care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prinStrategia UE 2020. Începând cu anul 2014, Fondurile Europene pentru implementarea celor două politici poartă denumirea de Fonduri Structurale și de Investiții.  

Ce aduce nou viitoare perioadă de programare? 

Din anul 2014, cele cinci fonduri sunt guvernate de reguli comune stabilite prin Regulamentul 1303/2013, alături de regulamente individuale, specifice fiecărui Fond în parte. Se dorește astfel îmbunătățirea și armonizarea implementării celor două politici.

Scopul și obiectivele Fondurilor ESI sunt descrise în Cadrul Strategic Comun (CSC), care leagă implementarea Fondurilor ESI de strategia UE 2020 pentru o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

PROGRAME OPERAȚIONALE 2014 – 2020

În această perioadă, Ministerul Fondurilor Europene elaborează Acordul de Parteneriat, document ce trasează liinile generale privind acordarea finanțărilor din Fondurile Europene Structurale și de Investiții în perioada 2014 – 2020. Acordul de Partneriat va fi însoțit de 10 Programe Operaționale care vor detalia obiectivele și condițiile de finanțare pentru fiecare program activ în perioada 2014 – 2020. Cele 21,82 miliarde Euro alocate României din Fondurile Europene Structurale și de Investiții vor fi utilizate în cadrul următoarelor programe operaționale:

programe operationale 2014-2020

Persoană de contact