Modificări semnificative în noul an fiscal

22. ianuarie 2019

În luna ianuarie s-a publicat Legea prin care se majorează pragurile pentru deductibilitatea costurilor îndatorării și se introduc alte modificări fiscale:

1. Majorarea pragurilor până la care pot fi deduse costurile de îndatorare

Începând cu 01.01.2019, sunt în vigoare următoarele reguli:

  • Costurile excedentare ale îndatorării pot fi deduse, într-o perioadă fiscală, până la nivelul sumei de 1.000.000 euro (majorat de la 200.000 euro – în 2018);
  • Deductibilitatea sumelor ce depășesc acest prag este limitată la 30% (prag majorat de la 10% – în 2018) din profitul contabil brut ajustat.
    De asemenea, sunt introduse noi prevederi privind dreptul de reportare a costurilor excedentare ale îndatorării pentru contribuabilii care se află într-un proces de reorganizare (e.g. fuziune, divizare).

2. Noi condiții pentru acordarea creditului fiscal pentru sponsorizare

Începând cu 01.04.2019, sumele aferente sponsorizării către persoane juridice fără scop lucrativ pot fi scăzute din impozitul pe profit (conform limitelor prestabilite) doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris în „Registrul entităților / unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale” la data încheierii contractului. Regula vizează companiile plătitoare de impozit pe profit și microîntreprinderile.

Registrul va fi organizat de ANAF și va fi afișat pe site-ul instituției.

3. Se extinde aplicabilitatea cotei de TVA de 5% pentru imobile

Sunt eliminate unele dintre condițiile de aplicare a cotei de 5% pentru livrarea de imobile către persoane fizice, și anume: condiția de a nu fi deținut alte imobile dobândite cu cota de TVA de 5% și condiția ca terenul să aibă o suprafață maximă de 250 de metri pătrați (în cazul imobilelor cu mai multe locuințe).

4. Modificări aduse Codului de Procedură Fiscală

Se introduce procedura de mediere care poate fi inițiată de debitorii ce primesc somații de plată de la autoritatea fiscală. Această procedură are rolul de a permite clarificarea sumelor înscrise în somație și eventual acordarea unor înlesniri la plată, fără a demara executarea silită. Însă, în cazul în care în termen de 15 zile de la finalizarea medierii nu se stinge debitul sau nu se solicită înlesnirea la plată, organul fiscal continuă măsurile de executare silită.

Metodologia de implementare a acestei prevederi va fi detaliată prin Ordin al Președintelui ANAF.

Sursă pentru punctele 1 – 4: Legea 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 44 din data de 17.01.2019.

5. Actualizarea formularului Declarației Unice pentru 2019

Formularul declarației unice a fost actualizată în vederea declarării veniturilor non – salariale realizate de persoane fizice în 2018, respectiv a veniturilor non – salariale estimate a fi realizate în 2019. Acesta este disponibil pe site-ul ANAF.

Sursă: Ordinul Președintelui ANAF pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoana

Persoană de contact