Noua reglementare a internshipului

4. septembrie 2018

Potrivit Legii nr. 176/2018, în vigoare din 18 august, tinerii în vârstă de cel puțin 16 ani vor putea lucra pe perioade de cel mult 6 luni în cadrul societăților pe baza unor programe de intership plătite.

Internii au dreptul la o indemnizație al cărei cuantum va fi egală cu cel puțin 50 % din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată.

Societatea care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfăşurat programul de internship primește, la cerere, o primă în cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoană astfel angajată, după îndeplinirea obligaţiei de menţinere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 24 de luni.

Sursă: Legea nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 626 în data de 19 iulie 2018.

Tax & Legal Newsletter august_2018_RO
Persoană de contact