Raportul pentru fiecare țară în parte

9. septembrie 2019

Formularul “Raportul pentru fiecare țară în parte” se va transmite organului competent din România, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță (depunere on-line), fără obligativitatea de depunere în format fizic, în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaționale.

De asemenea, se introduce obligativitatea de a notifica organul fiscal competent, prin intermediul mijloacelor electronice, pentru fiecare entitate constitutivă a unui grup de întreprinderi multinaționale care își are rezindența fiscală în România. Termenul de depunere este ultima zi a anului fiscal de raportare, dar nu mai târziu de termenul-limită de depunere a declarației fiscale anuale privind impozitul pe profit, a entității din România.

Sursă: Ordinul 2.273 / 2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.049 privind aprobarea modelului și conținutului formularului “Raportul pentru fiecare țară în parte” publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 26 august 2019.

Persoană de contact