Real Estate & Construcții

| Reading Time: 1 Min

Domeniile Real Estate & Construcții conțin foarte multe taskuri repetitive, un volum mare de date și documente care trebuie procesate, calificându-se astfel printre cele mai bune candidate pentru automatizare. Exemple de procese care pot fi automatizate:

  • Întocmirea ofertelor, pornind de la solicitarile primite și transmiterea acestora către clienți
  • Actualizarea listelor de clienți, furnizori, inclusiv repopularea acestora
  • Gestiunea centrelor de cost: evidența resurselor (umane și materiale) angajate în fiecare centru de cost, cu impact asupra proceselor de aprovizionare sau payroll
  • Gestionarea documentelor: sistemul de arhivare învechit, care poate duce la erori sau pierderi de documente, poate fi automatizat prin RPA prin crearea unui fișier automat cu documentele scanate într-un sistem centralizat, ușor de gestionat.
  • Monitorizarea costurilor: prin importul de costuri de la furnizor în bugetul estimativ al proiectului, RPA poate genera analize în timp real și oferi informații sub formă de rapoarte săptămânale, zilnice sau la cerere
  • Gestionarea facturilor: RPA poate extrage datele din facturile furnizorilor, poate introduce informații în sistemul de contabilitate; de asemenea, RPA poate trimite, un e-mail de confirmare furnizorilor, prin care îi anunță că facturile acestora sunt în procesare și poate evidenția orice informație lipsă din conținutul acestora.
  • Generarea de estimări: odată ce informațiile de bază de la un client au fost colectate, RPA poate utiliza aceste date pentru a genera o ofertă preliminară pentru lucrările potențiale.
Persoană de contact