Regimul TVA aplicabil cupoanelor valorice

7. mai 2019

Începând cu data de 20 aprilie 2019, în legislația locală au fost transpuse prevederile Directivei Uniunii Europene 2016 / 1065 privind tratamentul TVA aplicat cupoanelor valorice.

Principalele modificări legislative constau în:

  • definirea cupoanelor valorice (instrument de plată denumit anterior „voucher” în cadrul normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal):

Cupon valoric înseamnă un instrument care presupune obligația de a îl accepta drept contrapartidă sau drept o parte din contrapartida unei livrări de bunuri / prestări de servicii și care presupune indicarea bunurilor / serviciilor ce urmează a fi livrate sau prestate sau a identităților potențialilor furnizori / prestatori ai acestora.

  • introducerea conceptului de cupon valoric cu utilizare unică și de cupon valoric cu utilizări multiple:

Cupon valoric cu utilizare unică înseamnă un cupon valoric în cazul căruia locul livrării bunurilor sau al prestării serviciilor la care se referă cuponul valoric și TVA datorată pentru acele bunuri sau servicii sunt cunoscute în momentul emiterii cuponului valoric.

Cupon valoric cu utilizări multiple înseamnă un cupon valoric, altul decât un cupon valoric cu utilizare unică.

  • diferențierea tratamentului TVA aplicat asupra cupoanelor valorice în funcție de tipul de utilizare (unică sau multiplă):

Transferul unui cupon valoric cu utilizare unică se consideră a fi o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, însă transferul cupoanelor valorice cu utilizare multiplă nu intră în sfera de aplicare TVA si nu este asociat unei livrări de bunuri / prestări de servicii până la momentul predării efective a bunurilor sau prestării efective a serviciilor.

Sursa: Legea nr. 60 / 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din data de 17.04.2019.

Tax & Legal Newsletter Aprilie_2019 RO
Persoană de contact