România: Modificări fiscale 2018

28. februarie 2018

Modificări ale legislației fiscale. Anumite modificări ale legislației fiscale au intrat în vigoare în 2018:

Impozit pe profit
 • Deductibilitatea costurilor de finanțare: costurile de finanțare (ex: dobânzi, dobânzi capitalizate incluse în valoarea contabilă a unui activ, dobânzi noționale în cadrul unor instrumente financiare derivate, comisioane de garantare pentru mecanisme de finanțare etc.) pot fi deduse în limita sumei de 200.000 Euro, deductibilitatea sumelor ce depășesc acest prag fiind limitată la 10% din profitul contabil brut ajustat cu o serie de elemente (se scad veniturile neimpozabile, sunt adăugate cheltuielile de finanțare și cheltuielile cu amortizarea). Daca baza de calcul asupra căreia se aplică limitarea deductibilității de 10% este negativă sau zero, aceste costuri ale îndatorării sunt nedeductibile în perioada curentă, putând fi reportate fără limită de timp în anii fiscali următori.
 • Aceste reguli nu se aplică unui contribuabil care nu este parte a unui grup și nu are întreprinderi asociate sau sedii permanente.
 • La data publicării acestei broșuri, contribuabilii așteaptă introducerea unor limitări mai favorabile.
TVA
 • Plafonul pentru înregistrare în scopuri de TVA: Consiliul Uniunii Europene a aprobat pentru România majorarea plafonului de scutire de TVA de la 65.000 Euro la 88.500 Euro (echivalentul în moneda națională: de la 220.000 lei la 300.000 lei). Acest nou plafon va fi aplicabil până la finalul anului 2020, după ce va fi aprobat prin lege.
 • Mecanismul privind plata defalcată a TVA: începând cu anul 2018, următoarele entități înregistrate în scopuri de TVA trebuie să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont bancar dedicat colectării și plății TVA:
  • Entitățile care la sfârșitul anului 2017 au înregistrat obligații fiscale restante reprezentând TVA de peste i) 3.000 Euro, în cazul contribuabililor mari, ii) de peste 2.000 Euro, în cazul contribuabililor mijlocii și de peste 1.000 Euro pentru ceilalți contribuabili, care nu au fost plătite până la 31 ianuarie 2018;
  • Entitățile care înregistrează obligații fiscale privind TVA de la 1 ianuarie 2018, restante de peste 60 de zile (pragurile menționate mai sus rămân valabile);
  • Entitățile care se află în insolvență.

Alte entități înregistrate în scopuri de TVA pot opta să aplice mecanismul privind plata defalcată a TVA (beneficiază, astfel, de o reducere de 5% a impozitului pe profit / impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent perioadei respective). Plățile de TVA către furnizori care aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA trebuie făcute în contul de TVA al acestora.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
 • Plafonul veniturilor sub care o societate este obligată să aplice regimul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor a fost mărit de la 500.000 Euro la 1.000.000 Euro pentru toate societățile, indiferent de tipul de activitate (excepție: companiile care se află în lichidare). La data publicării acestei broșuri, contribuabilii așteaptă legiferarea posibilității de a aplica pentru regimul de impozit pe profit (sub anumite condiții).
Contribuții sociale și impozit pe venit
 • Începând cu 1 ianuarie 2018, contribuția de asigurări sociale (25%) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (10%) vor fi reținute din salariul brut. Angajatorul nu va mai suporta costuri privind contribuțiile sociale, cu excepția unei contribuții asiguratorie de muncă de 2,25%, aplicată la nivelul salariului brut.
 • Persoanele fizice care obțin venituri din desfășurarea activităților independente vor datora contribuții (contribuția de asigurări sociale – 25% și contribuția de asigurări sociale de sănătate – 10%) la nivelul salariului minim brut lunar (aproximativ 415 euro în 2018). Veniturile din investiții vor fi subiect al contribuției de asigurări sociale de sănătate de 10%, calculată la nivelul salariului minim brut lunar.
 • Rata impozitului pe venit se reduce de la 16% la 10% (excepție: veniturile din dividende care rămân subiect al unei cote de impozit de 5%).

TPA oferă o privire de ansamblu asupra celor mai importante inovații fiscale în următoarele state din zona CEE și SEE în care operăm: Austria, Albania, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.

Află mai multe despre cele mai recente noutăți de la TPA România

Persoană de contact