Salariul minim brut pe economie a crescut la 1.900 lei

1. februarie 2018

Începând cu 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată, este de 1.900 lei lunar. Valoarea stabilită de Guvernul României nu include sporuri și alte adaosuri și este calculată pentru un program complet de lucru de 166,666 ore în medie pe lună, reprezentând 11,40 lei/oră.

Potrivit noii reglementări, salariul minim în 2018 crește cu 450 lei față de anul trecut, o parte din creștere fiind motivată de trecerea anumitor contribuții sociale exclusiv în sarcina angajatului.

Stabilirea salariului de bază la un nivel inferior sumei de 1.900 lei reprezintă contravenție, iar angajatorii pot fi sancționați cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă.

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă județene și al municipiului București.

Pentru informații suplimentare referitoare la cele de mai sus ne puteti contacta pe site-ul http://www.tpa-group.ro sau la adresa de
e-mail office@tpa-group.ro.

Sursa: Hotărârea Guvernului României nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 950 din 29 noiembrie 2017

Persoană de contact