Fonduri europene și naționale

Pentru Romania au fost alocate 38,9 miliarde de Euro cu titlu de fonduri nerambursabile pentru perioada 2014-2020, disponibili pentru cca. 200 de programe diferite. 90% din aceste fonduri sunt prevazute pentru proiecte publice, cele 10% care sunt direct accesibile pentru firme sunt concentrate pe domenii cum ar fi investiţiile de întreprinderile mici şi mijlocii, energia alternative si eficienta energetica, cercetare, IT, turism şi agricultura.

Reţeaua TPA oferă pachete de servicii specializate pentru a facilita obţinerea finanţărilor pentru aplicanţii din domeniul public şi privat.TPA şi partenerii săi pregătesc toată documentaţia necesară şi oferă asistenţă aplicanţilor în fiecare etapa a procesului, de la definirea proiectului până la implementarea şi monitorizarea sa precum şi structurarea investiţiilor, conceperea unui plan de afaceri, pregătirea şi completarea cererilor pentru finanţare, raportări interimare si cereri de rambursare, şi asistenţă legală în timpul semnării contractului sau cu auditul proiectului.

Persoană de contact