Limitarea răspunderii

Informațiile, opiniile și interpretările legale oferite pe acest site sunt doar pentru informare generală. Aplicarea și impactul legilor pot varia foarte mult în funcție de faptele specifice implicate. Având în vedere natura schimbătoare a legilor, reglementărilor și hotărârilor precum și riscurile inerente pe care le implică comunicarea electronică, pot exista întârzieri, omisiuni sau inexactități în aspectul informațiilor pe care le găsiţi pe acest site. În consecință, trebuie să se țină seama de faptul că informațiile puse la dispoziție pe acest site nu pot fi folosite și nu ar trebui să fie folosite ca substitute ale consultanţei fiscale sau ale unei consilieri juridice profesionale. Înainte de a lua orice decizie, vă recomandăm să consultați un profesionist din cadrul TPA.

Cu tot efortul de a asigura faptul că informațiile conținute pe acest site au fost obținute din surse de încredere, TPA şi autorii individuali nu poartă răspunderea  pentru nici o eroare sau omisiune, şi nici pentru  rezultatele obținute în urma utilizării acestor informații. Toate informațiile de pe acest site vă sunt oferite fără a garanta exhaustivitatea, acuratețea sau caracterul adecvat al acestora, și fără garanția faptului că acestea sunt corespunzătoare unui anumit scop.

TPA şi autorii individuali nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru nici o decizie luată sau acţiune iniţiată în baza conţinutului acestui site şi nici pentru daune care rezultă din orice astfel de acţiuni sau decizii. TPA nu are control asupra conținutului sau prezentării oricăror materiale de pe internet oferite ca link și nu își asumă responsabilitatea pentru astfel de conținut. TPA nu ȋşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea, integralitatea și caracterul actual al materialelor de pe internet oferite ca link. Se aplică Termenii și Condițiile Generale ale Contractului pentru profesiile de contabilitate (AAB), care sunt disponibile pentru descărcare de mai jos.

Textele, imaginile, grafica, secvenţele video și alte materiale de pe acest site sunt protejate de drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală: nici o parte a acestor materiale nu poate fi transmisă terţilor, reprodusă sau prelucrată în alt mod, fără acordul explicit scris al TPA.

Toate disputele și procedurile legale în legătură cu utilizarea acestui site sunt supuse exclusiv normelor de drept material din Austria. Instanța competentă pentru toate disputele și procedurile legale care rezultă direct sau indirect din utilizarea acestui site va fi instanța locală austriacă competentă cu jurisdicţie în Primul District al Vienei, Austria. Pentru consumatori, în sensul Legii din Austria privind protecția consumatorului (KSchG), aceasta se aplică numai în măsura în care aceştia nu sunt rezidenţi, rezidenţi în mod obişnuit şi nici angajați pe teritoriul Austriei.

TPA nu oferă nici o garanţie conform căreia serviciile vor fi neîntrerupte sau vor funcționa conform planificării. TPA are dreptul, în orice moment și fără notificare prealabilă, de a suspenda sau anula permanent serviciile individuale sau totalitatea serviciilor furnizate prin intermediul acestui site.