Aspecte privind legislatia concurenţei

| Reading Time: 1 Min

Prin echipa de avocati specializati in practici concurenţiale, oferim consiliere pentru o gamă de aspecte complexe legate de concurență care afectează drepturile clientului în fața autorităților naționale de concurență, oferim asistență clienților locali și străini care activează în diverse domenii, în ceea ce priveşte structurarea tranzacțiilor și operațiunilor acestora, astfel încât să respecte cerințele legislației concurenţiale din România şi din UE și pentru menţinerea sau obținerea aprobării pentru desfășurarea activităţii unui client.

Acţionăm şi în vederea obținerii de aprobări privind fuziunile și antitrustul în faza inițială și/sau în cazul investigațiilor minuţioase privind fuziunea din partea autorităților de concurență, în scopul asigurării unei tranzacţii fara probleme de concurenta.

Consultanţă Juridică TPA România