Fuziuni şi Achiziţii. Privatizare

| Reading Time: 2 Min

Oferim asistență în majoritatea aspectelor legate de proiecte transfrontaliere și locale, structurarea tranzacției și dezvoltarea strategiilor de diminuare a riscurilor, precum şi cadrul contractual pentru punerea în aplicare a acestora, pentru proiecte de achiziții, restructurare, asocieri în participaţiune, privatizare, fuziune, divizari rezultate din fuziune sau divizare.

Fuziuni şi Achiziţii – acordăm asistență pentru structurarea tranzacțiilor complexe de tipul fuziunilor și achiziţiilor; pregătim ofertele preliminare și finale și documentația aferentă; acordăm asistenţă în timpul procedurilor de licitație și/sau în timpul negocierilor directe; punem la dispoziţie servicii juridice, inclusiv due diligence juridic, în scopul evaluării elementelor cheie referitoare la țintă (de natură corporativă, imobiliară, contacte comerciale, acorduri financiare, autorizare și licențiere, conformitatea cu legea concurenței, respectarea protecției dreptului de proprietate intelectuală); evaluăm elementele fundamentale de punere în aplicare a tranzacției (cerințele de constituire, acordurile privind acționariatul, reautorizare, aspecte fiscale); întocmim și negociem documentele tranzacției și documentele auxiliare; organizăm întâlniri cu autoritățile române competente.

Privatizarea – avocații noștri au contribuit la privatizarea companiilor naţionale oferindu-şi serviciile de consultanţă și reprezentare investitorilor internaționali și locali în ceea ce priveşte pregătirea, negocierea şi finalizarea procesului de privatizare. Clienţii care au primit consultanţă din partea echipei noastre de avocați sunt membri ai alianțelor strategice internaționale, instituțiilor financiare, sunt contabili, dar şi avocați în cadrul firmelor internaţionale.

Norme şi Contracte de Achiziţii Publice

Punem în practică o varietate de concepte juridice și cunoaştem toate aspectele legate de normele achizițiilor publice, inclusiv directivele relevante ale UE și politica Comisiei Europene privind achizițiile publice. Acest lucru ne permite să concepem contracte solide și standardizate pentru tranzacțiile care variază de la concesiuni de terenuri și contracte de furnizare servicii până la acorduri de achiziții publice în industriile reglementate și proiecte publice complexe care includ finanțarea și operarea sectorului privat.

Consultanţă Juridică TPA

Persoană de contact