Norme şi Contracte de Achiziţii Publice

| Reading Time: 1 Min

Punem în practică o varietate de concepte juridice și cunoaştem toate aspectele legate de normele achizițiilor publice, inclusiv directivele relevante ale UE și politica Comisiei Europene privind achizițiile publice. Acest lucru ne permite să concepem contracte solide și standardizate pentru tranzacțiile care variază de la concesiuni de terenuri și contracte de furnizare servicii până la acorduri de achiziții publice în industriile reglementate și proiecte publice complexe care includ finanțarea și operarea sectorului privat.

Consultanţă Juridică TPA România