Claudia Stanciu-Stănciulescu

  • Membră a Camerei Consultanţilor Fiscali din România (CCFR)
  • Membră a Corpului Expertilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR)
  • Membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă (UNPIR)
  • Membră a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor (ANEVAR)
  • Lector universitar si Autor

Claudia coordonează departamentul de taxe dar şi proiecte complexe de revizuire contabilă şi fiscală. De asemenea gestioneaza un portofoliu de clienţi de contabilitate şi coordoneză echipele participante la diverse proiecte de fuziuni şi divizări, industria sa de specialitate principală fiind energia regenerabila şi domeniul imobiliar. Este coautoarea raportului „Energia eoliană şi alte resurse regenerabile în Romania” precum şi a altor articole din diverse  publicaţii pe tema energiei regenerabile şi a altor subiecte cu teme fiscale.

CV_Claudia Stanciu Stanciulescu_TPA_RO
Publicații

Wind Energy and other renewable energy sources in …

Corporate Finance Advisory

Transfer Pricing. Risk Management

Transfer Pricing in CEE/SEE. Country Reports.