Rapoarte de Due Diligence juridic

| Reading Time: 2 Min

Cumpărarea sau vânzarea unei companii sau a unei părţi a acesteia constituie o decizie de afaceri care deschide uşa larg oportunităţilor, dar şi a riscurilor.

Termenul „due diligence” (DD) denotă „grija cuvenită” care se acordă investigării ţintei unei achiziții sau a unei oferte publice în situaţia în care companii, participații în companii, imobile sau oferte publice sunt cumpărate sau vândute.

Expertizele de tip due diligence analizează punctele forte și punctele slabe ale companiei în cauză, precum și riscurile legate de achiziționare sau de oferta publica. Analiza și evaluarea atente ale companiei țintă devin din ce în ce mai importante, pe măsură ce asimetriile informaționale dintre vânzător și cumpărător trebuie să fie înlăturate, oportunitățile și riscurile legate de compania țintă trebuie să fie evaluate în mod corect iar situaţiile care împiedică încheierea tranzacţiei trebuie să fie identificate în timp util.

TPA și biroul sau de avocatură afiliat oferă următoarele investigații și analize juridice necesare evaluărilor companiei:

 • Analiza completă a stării companiei; probleme corporative, în conformitate cu documentele de constituire ale ţintei vizate, registrul acționarilor, inclusiv, dar fără a se limita la, analiza capitalului social subscris și vărsat
 • Normele factorilor de decizie ai ţintei şi reprezentarea acestora în faţa terţilor
 • Tranzacțiile cu părți afiliate
 • Dreptul de proprietate al activelor companiei țintă, istoria proprietăţii sarcinilor și drepturilor de retenţie, orice drepturi ale terților
 • Revizuirea precontractelor de închiriere (contractelor de locaţiune)
 • Acorduri bancare şi alte facilităţi de finanţare (inclusiv condiţii, obligaţii și detalii privind garanţiile oferite terților) și datorii contingente
 • Contracte cheie ale companiei țintă, acorduri, garanţii și angajamente aferente încheiate cu clienții importanţi
 • Aspecte legate de ocuparea forţei de muncă, contracte încheiate cu angajaţi cheie
 • Autorizaţii şi licenţe pentru activitatea companiei ţintă
 • Procesele-verbale de control  şi audit-urile  realizate de autorităţile judiciare competente
 • Litigii (actuale şi potenţiale)

Alte elemente identificate sau solicitate de către investitor.

Consultanţă Juridică TPA România

 

Persoană de contact