Raporturile de muncă

| Reading Time: 1 Min

Raporturile de muncă reprezintă un domeniu de specialitate in cadrul firmei noastre, care oferă urmatoarele servicii:

Aspecte Generale – negocierea și implementarea de facilitati pentru restructurarea angajatilor, consultantă privind proiectele de angajare a personalului străin, plata salariilor si a primelor pentru ore suplimentare de muncă, atributiile functiilor de conducere (executive), interzicerea incetării raporturilor de muncă.

Incetarea Raporturilor de Muncă si Concedierile – consultantă la redactarea documentelor de incetare a raporturilor de muncă și parcurgerea etapelor legale ale procedurii de concediere; asistarea administratorilor in cadrul negocierilor cu sindicatele asupra conditiilor concedierii.

Programe de Restructurare – concepere, redactare și implementare a programelor de restructurare/transfer; asistarea administratorilor la aplicarea programelor de restructurare in conformitate cu contractul colectiv de muncă al companiei.

Contracte Colective de Muncă – asistarea companiilor cu privire la regimul juridic aplicabil contractelor colective de muncă, incluzand consultanta asupra normelor legale aplicabile, redactarea documentelor necesare, adjustarea programului și si conditiilor de muncă conform situatiei curente a companiei, participarea la negocieri si incheierea de contracte colective de muncă.

Litigii de Muncă – asistarea clientilor in cadrul negocierilor prealabile si litigiilor cu privire la contractele de muncă colective și individuale, precum și la incetarea raporturilor de muncă și concedieri.

Consultanţă Juridică TPA România

Persoană de contact