Revizuire contabilă

Pentru a garanta precizia tranzacțiilor contabile, efectuăm lunar sau trimestrial revizii contabile, prin analizarea tuturor tranzacțiilor semnificative și verificarea corectitudinii contabilității și întocmirii corecte a rapoartelor contabile, precum și a declarațiilor fiscale.

Servicii de contabilitate TPA România

Persoană de contact