Contabilitate statutară

| Reading Time: 1 Min

Adaptăm sistemele noastre informatice astfel încât să se potrivească fiecărei activităţi în parte şi, în consecinţă, putem genera diverse rapoarte solicitate de clientul nostru. Documentele contabile sunt prelucrate imediat și rapoartele corespunzătoare se trimit clientului în format electronic. Întocmim toate rapoartele statutare necesare, respectiv, balanțele de verificare, registrele de vânzări și cumparari. Întocmim, de asemenea, situațiile financiare în conformitate cu reglementările contabile din România, atat raportarea contabila la data de  30 iunie, cat si situatiile financiare la 31 decembrie

Servicii de contabilitate TPA România

Persoană de contact