Due Diligence

| Reading Time: 1 Min

Due Diligence fiscal

Cumpărarea sau vânzarea unei companii sau a unei părţi a acesteia constituie o decizie de afaceri care  creaza numeroase oportunităţi dar şi riscuri.

Termenul „due diligence” (DD) denotă „grija cuvenită” care se acordă investigării  unei achiziții sau a unei oferte publice în situaţia în care sunt cumpărate sau vândute companii, participații în companii, imobile sau oferte publice.

Expertizele de tip due diligence analizează punctele forte și punctele slabe ale companiei în cauză, precum și riscurile legate de achiziționare sau de oferta publică.  Atenta analiza și evaluare a companiei țintă devin tot mai importante, pe măsură ce asimetriile informaționale dintre vânzător și cumpărător trebuie să fie înlăturate, oportunitățile și riscurile legate de compania țintă trebuie să fie evaluate în mod corect iar situaţiile care împiedică încheierea tranzacţiei trebuie să fie identificate în timp util.

TPA oferă următoarele tipuri de servicii de asistență cu privire la  tranzacțiile de achiziţie/vânzare de societaţi:

  • Soluții de optimizare fiscală, atat din punctul de vedere al vânzătorului, cat și al cumpărătorului
  • Optimizare fiscală a structurii de finanţare
  • Due Diligence fiscal
  • Structurare fiscală post-achiziție
  • Optimizare fiscală în vederea restructurarii
  • Reducerea costurilor tranzacțiilor
  • Asistenţă în cadrul negocierilor

Mai multe informaţii cu privire la Due Diligence financiar

Persoană de contact