Raportare conform IFRS

| Reading Time: 1 Min

Raportare conform IFRS. Întocmim situațiile financiare individuale şi consolidate lunare și trimestriale, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Servicii de contabilitate TPA România

Persoană de contact