Raportare conform IFRS

Raportare conform IFRS. Întocmim situațiile financiare individuale şi consolidate lunare și trimestriale, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Servicii de contabilitate TPA România

Persoană de contact