Bonificații pentru plata impozitului pe profit și pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

1. iulie 2020 | Reading Time: 1 Min

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor primesc o bonificație de 10% pentru plata trimestrială până la scadențele prevăzute de lege pentru trimestrele II și III ale anului 2020 (25 iulie 2020, respectiv 25 octombrie 2020).

Bonificația de 10% se aplică, în mod corespunzător, și contribuabililor care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic și care achită impozitul datorat trimestrial / plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020,  26 iunie – 25 septembrie 2020, respectiv în perioada 26 septembrie – 25 decembrie 2020.

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în 25 iunie 2020

COVID-19 Tax Flash nr.15_01.07.2020
Persoană de contact