Whistleblowing

Servicii complete de conformitate avertizori de integritate (whistleblowing) pentru afacerea Dvs.

Într-o eră în care transparența și responsabilitatea corporativă sunt esențiale, suntem încântați să introducem linia noastră  de servicii de conformitate privind avertizorii de integritate. Acest serviciu este conceput nu doar pentru a asigura respectarea legislației, ci și pentru a promova o cultură a integrității și a comportamentului etic în cadrul organizației dvs.

Pentru companiile cu 50 de angajați sau mai mult, implementarea unui sistem de avertizare a devenit obligatorie din decembrie 2023, conform legislației române, însă implementarea unui sistem de avertizare nu este doar pentru marile corporații – chiar dacă compania Dvs. are mai puțin de 50 de angajați, implementarea unui sistem de avertizare este un avantaj competitiv și adaugă valoare organizației:

Promovează transparența, încurajând angajații să-și exprime preocupările fără teama de represalii, încurajând un dialog deschis cu privire la potențialele probleme;

Previne abaterile, deoarece detectarea timpurie a comportamentului lipsit de etică poate preveni daunele financiare și reputaționale;

Întărește încrederea, deoarece demonstrează angajaților, clienților și părților interesate că sunteți angajat în practici etice de afaceri,

– Nu în ultimul rând, dezamorsează într-un stadiu incipient probleme care altfel s-ar putea agrava și/sau ar putea fi făcute publice.

TPA România, prin practica de avocatură afiliată, oferă întreaga gamă de servicii de conformitate privind avertizorii de integritate, inclusiv:

Platformă software dedicată – o platformă ușor de utilizat pentru raportarea sigură și confidențială;

Politici și proceduri personalizate  – dezvoltarea și implementarea unor politici și proceduri robuste de avertizare adaptate nevoilor afacerii dvs;

Instruirea personalului – programe cuprinzătoare de instruire pentru angajați cu privire la importanța avertizării și la modul de utilizare eficientă a sistemului,

Managementul complet externalizat al avertizărilor de integritate – echipa noastră de avocați cu experiență din cadrul practicii de avocatură afiliate este pregătită să gestioneze orice raportare cu imparțialitate și eficiență, sub privilegiul secretului profesional.

Vă putem oferi testarea gratuită a platformei noastre de raportare a denunțărilor (lider în industrie, disponibilă în română, engleză și germană, printre multe alte versiuni), rămânem disponibili pentru detalii specifice mai aprofundate despre serviciul nostru de avertizare de integritate și pentru a discuta despre modul în care am putea sprijini cel mai bine organizația Dvs. să se conformeze standardelor privind avertizarea de integritate.

Persoană de contact