Daniela Zar

Audit

Credibil, corect, independent, obiectiv
Serviciile noastre de audit sunt furnizate în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS) și alte Principii de Contabilitate General Acceptate (cum ar fi US GAAS). Serviciile noastre sunt adaptate pentru a satisface cerințele fiecărui client în parte şi sunt oferite ținând seama de considerente etice în ceea ce privește independența și obiectivitatea. Echipa noastră de specialişti este structurată corespunzător pentru a asigura servicii de calitate, indiferent de dimensiunea, complexitatea și cerinţele de raportare ale clienţilor noştri.

Valoare adaugată prin optimizare
Responsabilitatea pe care o avem în calitate de auditori depăşeşte cu mult graniţele simplei confirmări a faptului că situațiile financiare anuale respectă reglementările legale. Scopul nostru este acela de a crea un „audit cu valoare adăugată” pentru clienţii noştri, cu recomandări privind modalitatea de optimizare a proceselor de afaceri, sistemelor de control intern și sistemelor de gestionare a informațiilor incluse în fiecare audit.

tpa_transparency_report_2015_audit_rom_sept_2016.pdf

Persoană de contact