A fost reintrodusă declarația anuală privind beneficiarul real

6. mai 2021 | Reading Time: 2 Min

În data de 30 aprilie 2021 a intrat în vigoare Legea nr. 101/2021 pentru aprobarea și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020, de modificare a Legii nr. 129/2019 privind spălarea banilor și finanțarea terorismului și alte acte legislative specifice.

Una dintre cele mai importante modificări prevăzute de Legea 101/2020 este reintroducerea obligației anterioare de a depune anual declarația privind beneficiarul real (UBO). Astfel, societățile sunt obligate să depună declarația UBO în următoarele cazuri: la constituire, anual sau ori de câte ori apare o modificare a beneficiarului real al companiei.

De asemenea, pentru societățile deja înființate, obligația de a depune declarația UBO în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii 129/2019 a fost menținută. Din cauza situației pandemice, declarația UBO pentru societățile existente trebuie să fie trimisă în maxim 90 de zile de la data la care încetează starea de alertă.

Cu toate acestea, având în vedere că obligația de a depune declarația anuală UBO a fost restabilită, societățile deja înființate vor fi obligate să depună declarația anuală în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

Termenul limită pentru depunerea situațiilor financiare 2021 (inclusiv aprobarea situațiilor financiare) este sfârșitul lunii mai. Prin urmare, declarația anuală UBO pentru 2021 trebuie depusă până cel târziu la jumătatea lunii iunie.

Dacă apare o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului final, declarația UBO trebuie depusă la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la data la care s-a produs această modificare.

Nerespectarea acestor obligații se vor pedepsi cu amenda cuprinsă între 5.000 și 10.000 RON (1.000 EUR și 2.000 EUR), iar nerespectarea repetată pentru mai mult de 30 de zile de la impunerea sancțiunii poate duce la dizolvarea companiei.

Legea 101/2020 nu modifică forma declarației UBO sau procedura de depunere la registrul comerțului.

O altă modificare majoră adusă de Legea 101/2020 se referă la abrogarea scutirilor pentru depunerea declarațiilor UBO de către societățile constituite doar din persoane fizice dacă acestea sunt singurii beneficiari reali. De acum, societățile deținute integral de persoane fizice vor trebui, de asemenea, să respecte cerințele pentru depunerea declarației UBO. 

Sursă: Legea 101/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 446 din data de 27 aprilie 2021

Tax & Legal Newsletter Aprilie 2021
Persoană de contact