Ajutor de stat pentru promovarea a locurilor de muncă – HG 332/2014

Solicitanti eligibili: Microîntreprinderi, IMM-uri si intreprinderi mari. 

Activitati eligibile:

  • Solicitantul trebuie să creeze cel puțin 10 de locuri de muncă noi, din care 30% locuri de muncă pentru lucrători defavorizați;
  • Locurile de muncă nou create trebuie să fie direct legate de realizarea investiției propuse

Asistenta nerambursabila acordata:

Se pot primi ajutor de stat pentru costurile salariale (salariu brut și contribuții sociale), înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi ca urmare a creării locurilor de muncă:

Nivelul maxim al ajutorului de stat Intensitatea maximă a ajutorului de stat
București – 2014-2017 11,25 milioane EUR 15%
București – 2018 – 2020 7,5 milioane EUR 10%
Regiunile Vest şi Ilfov 26,25 milioane EUR 35%
Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia 37,5 milioane EUR 50%