Amânarea unor termene, rambursarea TVA și alte măsuri

22. aprilie 2020 | Reading Time: 4 Min

Au fost adoptate recent noi măsuri de susținere a mediului de afaceri în perioada stării de urgență, dintre care amintim:

1. Sponsorizări efectuate de microîntreprinderi

Microîntreprinderile care sponsorizează instituții publice sau alte organe ale autorității publice pot deduce sumele respective din impozitul datorat, în limitele legale, fără a exista obligația înscrierii acestor beneficiari în Registrul entităților / unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

2. Impozitul specific unor activități (HoReCa)

Nu se datorează impozit specific unor activități (HoReCa) pentru perioada în care contribuabilii își întrerup total sau parțial activitatea pe perioada stării de urgență, cu condiția ca aceștia să dețină certificatul de urgență și să nu se afle în insolvență.

3. Impozitarea indemnizațiilor de șomaj tehnic și pentru zile libere acordate părinților

Pe perioada stării de urgență, nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute de Codul fiscal pentru indemnizațiile de șomaj tehnic și pentru zile libere acordate părinților în situația închiderii unităților de învățământ.

Cu alte cuvinte, nu sunt aplicabile facilități precum: scutirea de impozit pe venit pentru sectorul construcțiilor, programare, cercetare-dezvoltare etc.; scutirea de la plata contribuțiilor de asigurare socială de sănătate și reducerea contribuției de asigurări sociale pentru angajații din sectorul construcțiilor.

Această prevedere se aplică indemnizațiilor suportate din bugetul pentru șomaj, respectiv din bugetul de stat, care sunt acordate începând cu luna aprilie 2020.

4. Termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 a fost prelungit până la 31 iulie 2020.

5. Rambursări de TVA cu control fiscal ulterior

Până la împlinirea a 30 de zile după încetarea stării de urgență, organele fiscale rambursează TVA solicitată de contribuabili, urmând ca efectuarea inspecției fiscale ulterioare să fie decisă în baza unei analize de risc. Există însă o serie de situații în care această măsură nu se aplică, cum ar fi:

• Au început inspecții fiscale până la data de 16 aprilie 2020, ca urmare a deconturilor cu opțiune de rambursare depuse de contribuabili

• Contribuabilii au înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni

• Autoritățile fiscale constată că există riscul unei rambursări necuvenite

• S-a declanșat procedura lichidării voluntare sau a insolvenței contribuabililor (exceptând cazul în care s-a confirmat un plan de reorganizare)

• Contribuabilii (alții decât contribuabili mari și mijlocii) solicită (i) rambursarea unei sume de TVA care provine din mai mult de 12 luni sau (ii) rambursarea de TVA prin primul decont depus după înregistrarea în scopuri de TVA.

6. Măsuri privind eșalonarea la plată

Pentru obligații fiscale eșalonate la plată, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, nu se datorează obligații fiscale accesorii pentru plata cu întârziere și se suspendă condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor.

7. Executarea silită

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

8. Suspendarea sau neînceperea termenelor de prescripție

Termenele de prescripție se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență în ceea ce privește dreptul autorității fiscale de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și dreptul contribuabililor de a cere restituirea creanțelor fiscale.

9. Scutiri pentru unele avantajele în natură

Avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii ca urmare a ocupării unor funcții esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sunt scutite de impozit pe venit și contribuții sociale.

10. A fost extinsă lista produselor pentru care nu se plătește TVA în vamă

Lista produselor pentru care nu se plătește TVA în vamă, aprobată inițial prin OUG 33/2020, a fost extinsă pentru a cuprinde (i) alcoolul etilic complet denaturat utilizat pentru producerea de dezinfectanți, importat de importatorii care dețin autorizație de utilizator final, precum și (ii) mașinile de producție a măștilor de protecție.

Separat, este permis deținătorilor de antrepozite fiscale autorizate pentru producția de băuturi alcoolice să efectueze denaturarea alcoolului etilic, pentru o perioadă de 15 zile de la data încetării stării de urgență și în anumite condiții (de ex. depunerea unei cereri la autoritatea vamală).

11. Măsuri privind operatorii de jocuri de noroc

Pe perioada stării de urgență, obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale se suspendă. Dacă plata se efectuează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență, nu se percep sancțiuni. Totodată, cererile pentru reautorizarea activității se pot formula în 90 de zile de la încetarea stării de urgență.

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 319 / 16 aprilie 2020.

COVID-19 Tax Flash nr.8_22.04.2020 R
Persoană de contact