Anularea unor obligații fiscale în legătură cu reîncadrarea tichetelor cadou

2. martie 2023 | Reading Time: 1 Min

Vor fi anulate obligațiile fiscale principale și accesorii, neachitate până la data de 27.02.2023, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării, din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, a tichetelor cadou obţinute de către persoane fizice de la alte persoane decât angajatorii (inclusiv cele distribuite de angajatori în numele plătitorilor de venit).

Obligațiile fiscale supuse anulării vizează:

  • perioada cuprinsă între 26.05.2006 și 31.12.2020, pentru tichetele cadou prevăzute în Legea nr. 193/2006;
  • perioada cuprinsă între 01.01.2019 și 31.12.2020, pentru tichetele cadou prevăzute în Legea nr. 165/2018.

În cazul în care obligațiile fiscale menționate anterior au fost stinse prin plată, compensare, executare silită sau dare în plată, acestea se vor restitui contribuabililor, la cererea acestora exercitată în cadrul termenului general de prescripție de 5 ani.

Anularea acestor obligațiilor fiscale va fi efectuată din oficiu de către organul fiscal sau, după caz, la cererea contribuabilului în termen de 30 de zile de la data de 27.02.2023.

Deciziile de impunere emise de organul fiscal, dar necomunicate contribuabililor până la data de 27.02.2023, vor fi revocate.

Pentru ca aceste prevederi să poată fi aplicate, se așteaptă emiterea procedurii de aplicare prin ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 30 de zile de la data de 27.02.2023.

Sursă: Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligaţii fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 163 din 24 februarie 2023.

Tax & Legal Newsletter_Februarie 2023
Persoană de contact