Audit anual

| Reading Time: 1 Min

Obiectivul auditului solicitat prin lege cât şi al celui voluntar este de a prezenta o opinie de audit pentru a stabili dacă situațiile financiare sunt în conformitate cu cerințele legale și a oferi cât mai exact posibil, o indicație a situației cu privire la active, finanțe și venituri. În plus, trebuie să se stabilească dacă analiza situației corespunde cu situațiile financiare anuale.

Auditurile pe care le efectuăm, atât audituri ale situaţiilor financiare individuale anuale cât şi ale situațiilor financiare consolidate , sunt efectuate în conformitate cu standardele naționale și internaționale pentru toate tipurile de companii, de toate dimensiunile, indiferent de sectorul în care activează acesteaAuditurile noastre sunt realizate în baza unei abordări orientate către risc, fundamentată pe normele și principiile naționale și internaționale de audit corespunzătoare.

Auditurile noastre includ investigarea procedurilor operaționale și controalele executate și instalate în cadrul acestora din punctul de vedere al consecinţelor asupra unui sistem eficient de control intern.

Vă putem oferi următoarele servicii de audit:

  • Auditarea situațiilor financiare anuale statutare pentru societati indiferent de marime și de sectoarele de activitate
  • Auditarea grupurilor afiliate, inclusiv audituri necesare în conformitate cu standardele IFRS sau US-GAAP
  • Auditarea fundațiilor
  • Auditarea asociațiilor și organizațiilor non-profit

Audit TPA România

Persoană de contact