Audit intern

| Reading Time: 1 Min

Specialiștii noștri în audit intern adoptă o abordare bazată pe riscuri în evaluarea eficienței operaționale a clientului, sistemelor și controalelor financiare și conformitatea acestuia cu legile și reglementările. Mai mult decât atât, în timp ce pregătim planul nostru și raportul de audit, avem în vedere, de asemenea, provocările și oportunitățile corespunzătoare organizației. Raportul nostru de audit intern conține şi recomandări pentru a fi puse în aplicare de către firmă, care sunt formulate ținând cont de obiectivele și limitările firmei.

De asemenea, credem cu tărie în revenirea în mod activ împreună cu managementul, asupra punerii în aplicare a recomandărilor din raportul de audit.

Prin urmare, serviciile pe care le oferim includ următoarele:

  • Audit intermediar
  • Audit concomitent
  • Auditul managementului
  • Auditul sistemelor
  • Investigare 

Audit TPA România

Persoană de contact