Capital propriu pozitiv – bonificații impozit

10. septembrie 2020 | Reading Time: 2 Min

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau impozit specific unor activități (HoReCa), beneficiază de reduceri de impozit, după cum urmează:

  • 2%, în situația în care capitalul propriu este pozitiv și are o valoare egală cu cel puțin 50% din capitalul social;
  • de până la 10% dacă se înregistrează o creștere a capitalului propriu față de cel înregistrat în anul anterior (intervalele sunt între 0% și minim 25%). Condițiile enumerate la punctul anterior sunt aplicabile și în acest caz.
  • 3% (aplicabil din anul 2022), dacă se înregistrează o creștere a capitalului propriu față de nivelul înregistrat în anul 2020, peste limitele prevăzute de legislație (între 5% pentru anul 2022 și 20% pentru anul 2025). Condițiile enumerate la primul punct sunt aplicabile și în acest caz.

Bonificațiile de mai sus se pot cumula și nu se aplică contribuabililor pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Naţională a României / Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Legislația prevede reguli specifice de calcul al capitalului propriu.

Reducerile de impozit se aplică după cum urmează:

  • Impozit pe profit: bonificația se aplică impozitului anual (calculat după scăderea eventualelor sume reprezentând credit fiscal, scutiri, etc.).
  • Impozit pe veniturile microîntreprinderilor: bonificația se calculează prin raportare la impozitul anual și se scade din impozitul aferent trimestrului IV (și, dacă este cazul, din cel aferent trimestrelor anterioare, prin depunerea de declarații rectificative).
  • Impozit HoReCa: bonificația se calculează prin raportare la impozitul anual și se scade din impozitul aferent semestrului II (și, dacă este cazul, din cel aferent semestrului I, prin depunerea unei declarații rectificative).

Aceste prevederi se aplică în perioada 2021 – 2025.

Tax Flash 10 septembrie 2020
Persoană de contact