Certificatele de situații de urgență

27. martie 2020 | Reading Time: 3 Min

I. BENEFICIARI

Conform Ordinului nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență, emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri și publicat în Monitorul Oficial în data de 25 Martie, operatorii economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 pot beneficia, la cerere de certificate de situații de urgență.

Certificatul de situații de urgență este actul care se eliberează operatorilor economici eligibili conform OUG 30/2020, OUG 29/2020 și Ordonanțelor militare emise până în prezent, pentru a beneficia de facilitățile economice, fiscale și de protecție socială puse la dispoziție de Guvernul României, precum și pentru a fi folosit în relațiile comerciale cu terții.

II. TIPURI DE CERTIFICATE DE SITUAȚII DE URGENȚĂ

Potrivit Ordinului de ministru, vor fi eliberate două tipuri de certificate operatorilor economici, după caz:
1. TIP 1 (albastru) – din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;
2. TIP 2 (galben) – din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

III. MODALITATEA DE OBȚINERE

Certificatele de situație de urgență se obțin exclusiv online, gratuit, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro (aceasta va fi operațională până la data de 30 Martie).

Datele de identificare ale operatorului economic și declarația pe propria răspundere completată de către reprezentantul legal se vor încărca cu semnătură electronică. In situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platformă să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Declarația pe propria răspundere trebuie să ateste că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, cu referire la închiderea totală sau parțială a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat.

Atenție! Solicitanții care nu sunt înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului vor depune suplimentar documente privind autorizarea activității.

Eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea solicitării de sistem.

IV. PRECIZĂRI

  • Eliberarea certificatelor de situații de urgență are loc doar pe perioada stării de urgență în România.
  • Un operator economic va putea obține numai un singur tip de certificat.
  • Certificatele vor fi valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea lor se va putea face pe aceeași platformă, după serie și număr.
  • Inspecțiile și controalele ce vor viza operatorii economici vor avea ca obiect inclusiv verificarea documentelor care au stat la baza emiterii declarației pentru solicitarea certificatului de stare de urgență.

Sursă: Ordinul 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, Monitorul Oficial cu numărul 248 din data de 25 martie 2020.

Persoană de contact