Clarificări privind aplicarea cotei reduse de TVA pentru vânzarea de locuințe

29. noiembrie 2022 | Reading Time: 1 Min

Prin modificările adoptate se introduce definiția locuințelor care, la momentul vânzării, pot fi locuite ca atare, în contextul aplicării cotei reduse de TVA de 5%.

Astfel, potrivit noii definiții introduse în Codul fiscal, pentru aplicarea cotei reduse, locuințele trebuie să îndeplinească, la momentul vânzării, următoarele criterii:

  • deținătorii acestora trebuie să aibă acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie;
  • acestea trebuie să aibă acces la energie electrică și apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate și a reziduurilor menajere;
  • trebuie să fie formate cel puțin dintr-un spațiu pentru odihnă, un spațiu pentru pregătirea hranei și un grup sanitar, indiferent care sunt dotările existente și gradul de finisare la data livrării.

Sursă: Legea nr. 301 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în data de 17 Noiembrie 2022.

Tax & Legal Newsletter Noiembrie 2022
Persoană de contact