Contabilitate salarii

| Reading Time: 1 Min

În cadrul serviciilor de contabilitate salarii, întocmim contracte de muncă pentru angajații clienților noștri, înregistrăm contractele acestora la Camera de Muncă, pregătim state de plată și declarații fiscale salariale și depunem declarațiile fiscale la autoritățile competente.

De asemenea, oferim asistenţă pentru pregătirea documentației aferente Regulamentului intern.

Servicii de contabilitate TPA România

Persoană de contact