Contracte civile şi comerciale

| Reading Time: 1 Min

Avocații noștri deţin experiență vastă în verificarea clauzelor contractuale ale diverselor contracte civile și comerciale, precum și în negocierile și furnizarea de servicii de mediere necesare în timpul procedurilor de negociere.

Oferim asistenţă clienţilor în domenii legate de asocieri/joint ventures  de dimensiuni mari atât naţionale cât şi internaţionale, vânzări de mărfuri, negocierea, întocmirea și revizuirea contractelor internaționale, precum și elaborarea unei expertize în diverse industrii principale în ceea ce privește toate tipurile de contracte civile/comerciale (contracte de vânzare-cumpărare, de închiriere, leasing, distribuție, sponsorizare, parteneriat, asociere în participaţiune, franciză, împrumut, credit, mandat, agenție, cesiune, construcție, întreținere, garanţie, ipotecă, garanții suplimentare de toate tipurile, asigurări, publicitate, etc).

Am publicat o serie de articole și am susţinut prezentări și conferinţe pe teme legate de modificările aduse Codului civil și Codurilor de procedură civilă și Legii energiei, precum și pe tema altor evoluții legislative importante.

Consultanţă Juridică TPA România