COVID-19: Declararea stării de urgență, implicații pentru mediul de afaceri

19. martie 2020 | Reading Time: 5 Min

A. LEGAL FLASH

În Monitorul Oficial Partea I nr. 212 din 16 martie 2020, a fost publicat Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Starea de urgență presupune luarea unor măsuri excepționale de natură politică, economică și de ordine publică aplicabile pe întreg teritoriul țării sau în anumite zone.
Printre măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă pentru mediul de afaceri, enumerăm următoarele:

I. Domeniul economic

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va elibera la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență ce vor putea fi folosite pentru a justifica imposibilitatea de executare a obligațiilor contractuale. Cu toate acestea, operatorii economici vor trebui să verifice cu atenție clauzele contractuale privind invocarea forței majore și să dovedească legătura directă dintre instituirea situației de urgență și neexecutarea obligațiilor contractuale.
În ceea ce privește documentele eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență, valabilitatea lor se va menține.

II. Domeniul muncii și protecției sociale

Se prevede posibilitatea introducerii, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului.
Pe durata stării de urgență, are loc suspendarea efectuării controalelor la angajatori, cu excepția controalelor dispuse de către Ministrul Muncii și Protecției Sociale, a celor dispuse de Inspecția Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârșirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social și pentru cercetarea accidentelor de muncă.
Se menține valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective și se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în unitățile prevăzute în Decret (ex. unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, din transporturile pe căile ferate, transportul în comun și salubrizarea localităților, aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă).

III. Domeniul justiție

În perioada cât durează starea de urgență, instanțele vor judeca exclusiv cauzele de urgență deosebită, ce se vor stabili de către colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție și de către colegiile de conducere ale curților de apel. În ceea ce privește procesele ale căror soluționare nu este de urgență deosebită, judecarea acestora se suspendă de plin drept, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură, urmând a fi reluată din oficiu.
Totodată, părțile vor putea să solicite amânarea judecării cauzelor dacă se află în izolare la domiciliu, în
carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19, iar termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele aflate în curs la data instituirii stării de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență.
Prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență, iar executarea silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență.
În ceea ce privește activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale, aceasta continuă, înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului derulându-se prin mijloace electronice.
In funcție de modul în care evoluează evenimentele, aceste măsuri pot fi prelungite cu încă 30 de zile sau se poate renunța la anumite măsuri instituite.

B. TAX FLASH

România a anunțat o serie de măsuri fiscale pentru susținerea mediului de afaceri, dar publicarea oficială a acestora este încă așteptată. Aceste măsuri vor fi aplicate pe toată perioada în care situația de urgență este declarată în România, precum și pentru 30 de zile după încheierea acestei situații și includ:

  • Suspendarea sau, după caz, neînceperea executării silite a creanțelor bugetare, ceea ce înseamnă că nu se vor emite notificări de plată și nu se vor confisca numerar / venituri / bunuri;
  • Rambursarea în luna martie a tuturor deconturilor de TVA pentru care s-au emis decizii de rambursare;
  • Implementarea unui nou sistem de rambursare rapidă a TVA, începând cu aprilie 2020;
  • Suspendarea acțiunilor de control, cu excepția celor ce pot fi făcute de la distanță și a suspiciunilor de fraudă (acolo unde există dovezi în acest sens);
  • Suspendarea acțiunilor anti-fraudă și a activităților specifice la punctele de trecere a frontierei cu Bulgaria și Ungaria

De asemenea, termenul limită pentru depunerea declarațiilor fiscale (25 martie 2020) urmează să fie amânat până pe 25 aprilie 2020. În prezent, nu există nicio indicație clară dacă termenele de plată ar fi amânate.

Menționăm că acesta este doar un comunicat de presă, ce nu poate produce efecte juridice (având doar caracter informativ).

Suplimentar, există un proiect de lege prin care se amână termenul de plată până la 25 iulie 2020 (sau o dată care va fi comunicată ulterior) pentru următoarele obligații fiscale:

  • impozitului pe profit anual aferent anului 2019 și trimestrului I 2020;
  • impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I 2020;
  • impozitul pe veniturile din salarii aferent perioadei februarie – aprilie 2020;
  • contribuției de asigurări sociale, de sănătate și asiguratorie pentru muncă aferente perioadei februarie – aprilie 2020;
  • TVA aferentă perioadei februarie – aprilie 2020.

Aceste amânări ar fi valabile pentru anumiți contribuabili, care desfășoară activități economice în baza unor coduri CAEN specifice, cum ar fi: 4619, 4719, 5510, 5610 etc.

Vom reveni cu noutăți odată ce se vor implementa măsurile de mai sus.

COVID-19 Declararea stării de urgență, implicații pentru mediul de afaceri
Persoană de contact