COVID-19: Obligații legale și soluții pentru companii

12. martie 2020 | Reading Time: 2 Min

În contextul actual al epidemiei cu COVID-19, angajatorii din România au anumite obligații legale în ceea ce privește respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă. Pentru a fi în conformitate, companiile pot aplica anumite măsuri pentru a minimaliza riscurile de contaminare a angajaților, unele dintre acestea fiind descrise succint, în cele ce urmează:

1. Munca la domiciliu
Codul muncii permite modificarea locului și felului muncii unilateral sau prin acordul părților. Salariații își pot desfășura activitatea la distanță, în urma încheierii unui act adițional la contractul individual de muncă, atunci când îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției pe care o deține salariatul presupune folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor.

2. Întreruperea temporară a activității
Angajatorii pot decide unilateral reducerea/întreruperea temporară a activității, în urma consultării sindicatelor sau a reprezentanților salariaților, suspendând astfel raporturile de muncă cu salariații. În acest caz, angajatorul va trebui să le plătească salariaților o indemnizație de minimum 75% din salariul lor de bază.
Totodată, angajatorii pot decide să ia măsura trimiterii salariaților în șomaj tehnic, cu plata unei indemnizații egale cu 75% din salariul de bază sau părțile pot agrea ca angajații să beneficieze în această perioadă de concediu fără plată.

3. Măsuri sporite cu privire la securitatea și sănătatea salariaților
În măsura în care nu există un indiciu clar privind infectarea la locul de muncă, activitatea se va desfășura în condiții normale, cu asigurarea tuturor condițiilor de igienă și de protecție a salariaților. Angajatorul are obligația de a asigura în mod gratuit materialele igienico-sanitare salariaților săi. În cazul în care nu sunt respectate aceste măsuri, angajatorii pot fi amendați cu sume cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei.
Angajatorii pot/trebuie sa ia masuri, printre care:

  • implementarea politicilor de muncă la distanță prin care să se stabilească regulile generale, cât și regulile specifice pentru situații excepționale;
  • reducerea programului de lucru sau stabilirea unui program flexibil, în funcție de specificul activității salariaților;
  • revizuirea Regulamentului Intern și a politicilor de asigurare a securității și sănătății în muncă pentru a stabili obligațiile concrete ale părților în astfel de situații și sancțiunile aplicabile în caz de nerespectare.
  • implementarea unui plan de asigurare a continuității afacerii în cazul unor amenințări cu impact asupra sănătății salariaților.

4. Carantina si autoizolarea

Salariații pot beneficia de concediu medical, aceștia având dreptul să primească indemnizație de concediu medical de aproximativ 75% din salariul de bază.

TPA Legal România vă poate asista cu redactarea actelor adiționale la contractele de muncă, precum și cu actualizarea Regulamentelor Interne.

COVID-19 Legal Flash - Obligații legale și soluții pentru companii
Persoană de contact