COVID-19 Simplificare si extindere somaj tehnic, amanare plata rate bancare si bonificatii fiscale

1. aprilie 2020 | Reading Time: 6 Min

În data de 30 martie au fost publicate în Monitorul Oficial modificări ale unor acte normative adoptate recent, precum și noi măsuri de susținere a mediului de afaceri pe parcursul stării de urgență cauzată de Covid-19, după cum urmează:

1. Simplificarea procedurii și extinderea aplicării somajului tehnic. Eliminarea certificatului de stare de urgență.

Ordonanța de urgență nr. 32/2020 de modificare a Ordonanței de urgență 30/2020 prevede următoarele în materia șomajului pe perioada stării de urgență decretate:

Beneficiari

Conform noilor dispoziții, angajatorii care își reduc sau întrerup temporar activitatea pe perioada stării de urgență decretate pot solicita de la bugetul de stat plata indemnizației de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de salariații lor, indiferent dacă sunt afectați direct sau indirect de măsurile adoptate de autorități ca urmare a instituirii stării de urgență.

Ca atare se renunță la obligația angajatorului de a obține certificatul de stare de urgență, precum și la condițiile impuse anterior angajatorilor precum: diminuarea cu minim 25% a încasărilor și la capacitatea financiară de a achita salariile tuturor angajaților, limitarea numărului de angajați pentru care angajatorii pot beneficia de plata indemnizației din bugetul de stat.

Au fost incluse și alte categorii de persoane ce pot beneficia de indemnizația plătită din bugetul de stat, în situaţia în care întrerup activitatea pe perioada stării de urgenţă instituite: profesioniștii reglementați de lege (cei care exploatează o întreprindere), persoanele care au încheiat convenții individuale de muncă în baza Legii cooperației, persoanele prevăzute la Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, personalul încadrat prin altă modalitate prevăzută de lege decât contractul individual de muncă.

Pentru categoriile de beneficiari de mai sus, indemnizația plătită din bugetul de stat este de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020.

Modificarea documentației ce trebuie depusă

Procedura de obținere de la bugetul de stat a indemnizației este simplificată, angajatorul va depune prin poștă electronică la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în raza cărora își au sediul social, următoarele documente:

  • cerere semnată și datată de reprezentantul legal;
  • declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal;
  • lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale și publicat în Monitorul Oficial al României.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Când și cine face plata indemnizației

Plata indemnizației din bugetul de stat se va face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, în conturile deschise de angajator la băncile comerciale, iar angajatorii sunt obligați să efectueze plata indemnizației către salariat în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor.

Indemnizația va fi suportată din bugetul de stat pentru perioada de la intrarea în vigoare a Decretului nr. 195/2020, respectiv 16 martie, până la încetarea stării de urgență.

Indemnizația este supusă calculului de impozit pe venit și contribuții sociale, cu excepția contribuției asiguratorii pentru muncă (2,25%).

Alte modificări

Ordonanța de urgență 32/2020 a venit cu unele clarificări privind contractele individuale de muncă, precum și cu reglementarea unor situații excepționale, astfel:

  • angajatul care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, nu va beneficia de indemnizația mai sus menționată;
  • angajatul care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, va beneficia de indemnizația mai sus menționată, aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020

2. Indemnizația de creștere copil și stimulentul de inserție

Persoanele aflate în perioada de acordare a indemnizației de creștere copil sau a stimulentului de inserție, pot beneficia în continuare de aceste indemnizații / stimulente, în anumite condiții prevăzute de Ordonanța de urgență 32/2020.

Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020.

3. Emiterea electronică a tichetelor de vacanță și extinderea valabilității

Voucherele de vacanţă aferente anului 2020 se emit doar pe suport electronic, iar perioada de valabilitate a voucherelor de vacanţă, emise în perioada martie 2019 – decembrie 2019 se prelungeşte până la data de 31 mai 2021.

Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020.

4. Amânarea ratelor la credite pentru 9 luni

Ordonanța de urgență nr. 37/2020 prevede urmatoarele in materia creditelor acordate de institutii financiare:
Obligația de plată a ratelor scadente (incluzând dobânzi și comisioane) aferente împrumuturilor acordate debitorilor până la data de 30 martie 2020 (intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență 37/2020) se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar fără să depășească data de 31.12.2020.

De aceste prevederi beneficiază debitorii (persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi mici și mijlocii etc.) ale căror credite nu au ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior datei de 30 martie 2020.

Facilitatea va fi acordată (i) pentru creditele care nu înregistrează restanțe la data instituirii stării de urgență și (ii) pentru debitorii ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația generată de pandemie.

Dobânda datorată și amânată de debitori se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare.

IMM-urile pot beneficia de această facilitate dacă (i) își întrerup sau reduc activitate și nu au capacitatea financiară pentru plata salariilor (în conformitate cu Ordonanța de urgență 30/2020) și (ii) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării.

Vor fi elaborate norme de aplicare ale prevederilor de mai sus în 15 zile de la intrarea lor în vigoare.

Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial nr. 261 din 30 martie 2020.

5. Bonificație pentru plata impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit vor primi o bonificație pentru impozitul aferent trimestrului I, dacă acesta este plătit până la 25 aprilie 2020, astfel:

  • 5% în cazul marilor contribuabili;
  • 10% în cazul contribuabililor mici și mijlocii.

Această bonificație este aplicabilă și contribuabililor (i) care au anul fiscal modificat, dacă plătesc impozitul datorat până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020, precum și (ii) celor care plătesc impozitul specific unor activități pentru activitățile generatoare de impozit pe profit aferent trimestrului I al anului 2020.

Plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor beneficiază de o reducere de 10% calculată asupra impozitului aferent trimestrului I, dacă acesta este plătit până la 25 aprilie 2020.

Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020.

6. Plata TVA în vamă aferentă materialelor sanitare

Contribuabilii care fac importuri de materiale sanitare legate de Covid-19 pe perioada stării de urgență și 30 de zile după încetarea acesteia nu plătesc TVA în vamă.

Taxa urmează să fie evidențiată în decont atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă.

Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020.

7. Extinderea valorii maximale a tichetelor de masă

Începând cu 01 aprilie 2020, valoarea maximă a tichetelor de masă va fi majorată de la 15.18 lei la 20 lei.

Sursă: Legea nr. 24/2020 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial nr. 229 din 20 martie 2020.

COVID-19 Legal & Tax Flash nr. 5_ 01.04.2020
Persoană de contact