Creditul pentru sponsorizări

12. ianuarie 2022 | Reading Time: 4 Min

A fost publicată în data de 30 decembrie 2021 în Monitorul Oficial Legea nr. 322/29.12.2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a intrat în vigoare de la data de 2 ianuarie 2022.

Noua lege aduce modificări modului în care cheltuielile de sponsorizare sunt tratate de către contribuabili atunci când calculează impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

Ca urmare a modificărilor, cheltuielile cu sponsorizarea efectuate de contribuabili vor fi în continuare considerate cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, putând însă a fi scăzute din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

  • 0,75% la cifra de afaceri;
  • 20% din impozitul pe profit datorat.

Legea nr. 322/2021 mai prevede că, începând cu luna ianuarie 2022, în cazul în care cheltuielile de sponsorizare efectuate în cursul unui an fiscal nu depășesc pragul menționat anterior și o sumă pozitivă a pragului rămâne în continuare chiar și după deducerea cheltuielilor de sponsorizare reportate din anii anteriori, această sumă rămasă poate să fie redirecționată de către contribuabil din impozitul anual pe profit către sponsorizări/burse private în termen de 6 luni începând de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit. Autoritățile fiscale vor redirecționa sumele menționate în urma unei cereri depuse de contribuabil. În ceea ce privește sponsorizarea organizațiilor nonprofit, legea prevede că beneficiarul unei sponsorizări trebuie să fie înscris în Registrul organizațiilor nonprofit la data efectuării plății de către organul fiscal. Prin urmare, începând cu anul în curs, dacă plafonul alocat pentru sponsorizări nu este utilizat în întregime în cursul unui an fiscal în ceea ce privește cheltuielile de sponsorizare suportate și/sau compensarea cheltuielilor de sponsorizare anticipate din anii anteriori, atunci diferențele pozitive rămase pot fi redirecționate. după depunerea declarației anuale privind impozitul pe profit. Aceasta presupune inițial plata diferenței pozitive cu titlu de impozit pe profit, iar apoi, pe baza unei cereri depuse de societate, redirecționarea de către organele fiscale a sumei în cauză către beneficiarul dorit.

Cu toate acestea, trebuie notat că devine imposibilă reportarea sumelor reprezentând sponsorizare/acte de mecenat/burse private care nu sunt scăzute din impozitul pe profit și care sunt înregistrate începând cu anul 2022. Prin urmare, dacă o societate înregistrează cheltuieli cu sponsorizarea peste valorile mai sus menționate, diferențele rezultate nu se vor mai putea reporta. Există totuși măsuri tranzitorii care privesc sponsorizările/actele de mecenat/bursele private efectuate/înregistrate până la 31 Decembrie 2021 (valabil până în anul 2028, inclusiv).

În cazul persoanelor juridice care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic, prevederile de mai sus se aplică începând cu anul fiscal 2022 – 2023.

Adițional, în cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecționarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă.

Dispoziții similare sunt incluse și pentru contribuabilii plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderilor. Aceștia din urmă vor avea în vedere valoarea reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, iar dacă această valoare (calculată pentru anul fiscal) nu a fost utilizată integral, chiar și după deducerea cheltuielilor de sponsorizare reportate din anii anteriori, atunci suma neutilizată va putea fi redirecționată la solicitarea contribuabilului pentru activități de sponsorizare, respectiv pentru acordarea de burse, în termen de 6 luni de la data depunerii declarației de impozit aferente trimestrului IV. Autoritățile fiscale vor redirecționa sumele menționate în urma unei cereri depuse de contribuabil. Desigur, diferența pozitivă care urmează să fie redirecționată va trebui să fie plătită mai întâi de către contribuabil ca impozit pentru microîntreprinderi. În ceea ce privește sponsorizarea organizațiilor non-profit, legea prevede că beneficiarul unei sponsorizări trebuie să fie înscris în Registrul Organizațiilor Nonprofit la data efectuării plății de către organele fiscale.

De asemenea, se va nota și în acest caz faptul că nu se vor mai putea reporta sumele reprezentând sponsorizare/acte de mecenat/burse private care nu sunt scăzute din impozitul pe profit și care sunt înregistrate începând cu anul 2022. Astfel, dacă o societate înregistrează cheltuieli cu sponsorizarea peste valoarea mai sus menționată, diferența rezultată nu se va mai putea reporta. Există totuși măsuri tranzitorii care permit reportarea cheltuielilor de sponsorizare/actele de mecenat/bursele private efectuate, dar neutilizate până la 31 decembrie 2021.

Procedura, modelul și conținutul formularului de redirecționare se stabilesc prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Sursă: Legea nr. 322 pentru completarea Legii nr. 227/2015 (Codul fiscal), în forma sa publicată la data de 30 decembrie 2021

Tax Flash_ Ianuarie 2022
Persoană de contact